sobota, 3 grudnia 2016

Trybunał Stanu a Trybunał Konstytucyjny


Sędzia wielozadaniowy pytany przez dziennikarzy o przeszłość w UOP.

3 w 1,  a może nawet 4 w 1?Trybunał Stanu (TS) wybierany jest w całości na początku kadencji Sejmu w sposób wynikający z podziału mandatów poselskich. Przewodzi mu z urzędu I Prezes Sądu Najwyższego. Dwaj wiceprzewodniczący i 16 członków są wybierani poprzez głosowanie w nowo powołanym Sejmie.

Trybunał Konstytucyjny (TK) ma pojedynczo wybieranych przez Sejm sędziów, każdy na 9-cioletnią kadencję. Pracują tam obok siebie sędziowie wybierani w toku 2-3 kadencji.

Wśród nazwisk sędziów Trybunału Stanu ostatnich lat przewijają się również znajome nam nazwiska sędziów związanych z obecną ekipą rządzącą.  

Oto najciekawsze z nich:

Andrzej Sebastian Duda (ur. 1972 r.) sędzią TS kadencji 2007-2011
Krystyna Pawłowicz (ur. 1952 r.) sędzią TS w kadencji 2007-2011, kandydująca w trakcie kadencji aż 3-krotnie na stanowisko sędziego TK.

Lech Morawski (ur. 1949 r.) wybrany sędzią TS w wyborach uzupełniających 21.03.2014 r. do 13.11.2015 r. a obecnie po wyborze 2.12.2015 r.  sędzia TK bez podanej daty początku swojej kadencji.

Mariusz Muszyński (ur. 1964 r.) wybrany sędzią TS w kadencji 2011-2015

Mariusz Muszyński (ur. 1964 r.) wybrany wiceprzewodniczącym Trybunału Stanu w dniu 18.11.2015 r. na całą kadencję.

Dwanaście dni później 1.12.2015 r.  wpłynęła do Sejmu kandydatura m.in. Mariusza Muszyńskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Uchwałę podjęto 2.12.2015 r. bez określania daty początku kadencji.

Dnia 29.04.2016 r. Mariusz Muszyński objął funkcję członka Komisji Weneckiej z ramienia Polski, skierowany tam przez rząd RP.

PODSUMOWANIE
Mariusz Muszyński jest absolutnym liderem w kategorii wielości zadań w zakresie Trybunałów:
-jest sędzią Trybunału Stanu z funkcją wiceprzewodniczącego;
-jest intensywnie domagającym się dopuszczenia do orzekania sędzią Trybunału Konstytucyjnego;
-jest członkiem ponad stu-osobowego ciała eksperckiego Rady Europy czyli Komisji Weneckiej, z której opiniami dotyczącymi Polski kategorycznie się nie zgadza.czwartek, 1 grudnia 2016

Wybór sędziów TK w VIII kadencji Sejmu


Odcinek 2   Jak Sejm VIII kadencji wybierał sędziów Trybunału Konstytucyjnego


Niektórzy pewnie pamiętają zawstydzający wieczór i noc 2/3 grudnia 2015 r.
W przeddzień rozprawy TK dotyczącej przepisów o wyborze sędziów, po apelu TK o powstrzymanie się z wyborem o jeden dzień, o godzinie 16.23 Sejm RP wprowadził do porządku obrad dodatkowy punkt  o wyborze sędziów TK.
Wcześniej sejmowa Komisja Sprawiedliwości miała zaopiniować kandydatury - nie było ani jednego pytania, nie było też żadnych wypowiedzi kandydatów.
Głosowanie na sali plenarnej nie było poprzedzone dyskusją. Wbrew wszelkim kanonom pracy parlamentu.
Głosowano oddzielnie na każdego kandydata, ale lista imienna posłów w obu głosowaniach jest jednakowa – 2 posłów niezrzeszonych (Jan Klawiter i Janusz Sanocki), jeden poseł z klubu Kukiz 15 (Rafał Wójcikowski) oraz cały klub PiS głosowali za wyborem. Jest jednak drobna różnica – w pierwszym z głosowań w klubie PiS jeden poseł wstrzymał się od głosu.
Któż to?
Piotr Pszczółkowski, adwokat prowadzący kancelarię w Łodzi, zajmujący się m. in. reprezentowaniem Jarosława Kaczyńskiego w postępowaniu dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Nigdy wcześniej nie pracował jako sędzia.

Oboje kandydaci - Piotr Pszczółkowski i Julia Przyłębska -uzyskali wymaganą bezwzględną większość.  

Głosowania zakończyły się o godzinie 19.23. Do północy mało czasu, a roboty wiele.
Wygaszenie mandatu posła Pszczółkowskiego, pismo informujące pana Prezydenta o wyborze, analiza prawna kancelarii Prezydenta, czas potrzebny panu Prezydentowi na podjęcie rozważnej decyzji, przygotowanie uroczystości, zawiadomienie osób biorących udział w uroczystości i oto wszyscy zdążyli!
O godzinie 0.30 dnia 3.12.2016 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się  ślubowanie. 

Ślubowanie Julii Przyłębskiej może odbyć się później – 8 grudnia zwalnia się miejsce w TK po sędzi Teresie Liszcz.


 Prof. ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI


Posiedzenie 17-te sejmowej Komisji Sprawiedliwości w dniu 12.04.2016 r. pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza ma za zadanie wypracować opinię Komisji o kandydacie. Procedura ta ogólnie nosi nazwę przesłuchania. Ale reprezentujący kandydata wnioskodawca oburza się na dociekliwe pytania członków komisji
- Cóż to za przesłuchanie, kandydat jest przecież profesorem!
Pada kolejno około 40 różnych pytań. Ku zdumieniu pytających kandydat nie odpowiada na krótkie serie pytań, ani pytań nie notuje.  Na 40 zadanych pytań, kandydat odpowiedział łącznie zaproszeniem posłów na seminaria i wykłady, które prowadzi na uczelniach.
Nie usatysfakcjonowało to pytających posłów, czemu trudno się dziwić.
W głosowaniu na sali plenarnej w dniu 14.04.2016 r. padło 227 głosów za tą kandydaturą na 233 głosujących.
Uzasadnione wnioski o reasumpcję głosowania nie zostały uwzględnione przez marszałka Sejmu. Wybór odbył się na krawędzi quorum, przy ewidentnym głosowaniu na dwie ręce (Małgorzata Zwiercan za Kornela Morawieckiego), przy podejrzeniu dalszych nieprawidłowości i braku istotnych taśm monitoringu sali sejmowe mogących te nieprawidłowości pomóc ujawnić.
Dorobek


ODCINEK 3   DOROBEK  SĘDZIÓW W ORZECZENIACH TK

Od początku kadencji obserwowanych przez nas sędziów pojawiały się oraz uznawane były za niekonstytucyjne następujące ustawy o Trybunale Konstytucyjnym:
Wyrok TK z 3.12.2015 r. uznaje ustawę  z czerwca 2015 r. za niekonstytucyjną tylko w incydentalnej części odnoszącej się do wyboru 2 nadmiarowych sędziów wybranych 7.11.2015 r. Pozostali 3 sędziowie wybrani zostali w zgodzie z Konstytucją.
Ustawa z 22.12.2015 r. bez vacatio legis, nad którą Senat pracował w Wigilię, a Prezydent podpisał niezwłocznie 27.12.2015 r. została uznana 9.03.2016 r. za niekonstytucyjną w całości. Jej przepisy szczegółowo badała Komisja Wenecka. Brak publikacji tego wyroku jest najcięższym zarzutem konstytucjonalistów całego świata.
Ustawa z 22.07.2016 r. uznana wyrokiem z 11.08.2016 r. w okresie jej vacatio legis za niekonstytucyjną w bardzo wielu zapisach. 

1. Dorobek sędziego Piotra Pszczółkowskiego w dokumentach końcowych spraw przed TK
od 14.01.2016 r. do 7.11.2016 r.


Ogółem 28 spraw, w tym  przewodniczący w dwóch sprawach, a w jednej sędzia sprawozdawca. Złożył zdanie odrębne 26 razy. Szczegółowe zestawienie z sygnaturami, datami, cytatami ze zdań odrębnych - w wersji hard ( tylko dla wytrwałych ). A tutaj krótkie podsumowanie.

Zdania odrębne składane  od 9.03.2016 r. do 11.08.2016 r. sprowadzają się do negowania wyroku TK z 9.03.2016 r. Zdania odrębne po 11.08.2016 r. negują wyrok TK orzeczony w tym dniu. Sędzia Pszczółkowski uporczywie dopomina się o dopuszczenie do orzekania sędziów H. Ciocha, L. Morawskiego i M. Muszyńskiego. Forma zdań odrębnych „potoczysta, fabularna, z cytowaną literaturą. Nieuprawnione wg sędziego Pszczółkowskiego jest przyjmowanie przez TK deklaracji lojalności od innych instytucji sądowych  (w związku z wyrokiem 9.03.2016 r.)

2. Dorobek sędzi Julii Przyłębskiej w dokumentach końcowych spraw przed TK
od 14.01.2016 r. do 7.11.2016 r.


Ogółem 37 spraw, w tym  przewodniczyła 5 rozprawom. Sędzia złożyła zdanie odrębne 33 razy.

Zdania odrębne składane  od 9.03.2016 r. do 11.08.2016 r. sprowadzają się do negowania wyroku TK z 9.03.2016 r. Zdania odrębne po 11.08.2016 r. negują wyrok TK orzeczony w tym dniu.

W dwu przypadkach publicystyka - cytat z Beaty Szydło zdumiewający (w pliku hard i w zwiastunie), oraz karkołomny przykład o niestawiennictwie na rozprawę Prokuratora Generalnego (szerzej w wersji dla wytrwałych) .

Ogółem 26 spraw, w tym  przewodniczył 1 sprawie, w dwu był sprawozdawcą. Złożył zdanie odrębne 26 razy, czyli we wszystkich sprawach.

3. Dorobek sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego w dokumentach końcowych spraw przed TK
od 25.05.2016 r. do 7.11.2016 r.


 Uporządkowane, powtarzalne teksty zdań odrębnych bez związku z rozstrzyganą sprawą. Imiennie domaganie się dopuszczenia sędziów nadmiarowo wybranych 2.12.2015 r. dopiero od 11.08.2016 r.
Szczegółowo przegląd spraw z udziałem sędziego Zbigniewa Jędrzejewskiego w wersji dla wytrwałych. To jest ten sędzia, który zapytany na posiedzeniu komsji o uchwałę jego Rady Wydziały w sprawie domagania się publikowania wyroków TK przez premiera odpowiedział: "nie brałem udziału, bo byłem chory".


Sędziowie wydają wyrok kolegialnie. Wyobraźmy sobie wyrok w sądzie powszechnym, gdzie któryś z sędziów zgłosił zdanie odrębne. Czy ten sędzia ciągle będzie kontestował ten wyrok? Czy taki wyrok nie może być wykonany, bo nie był orzeczony jednomyślnie?

Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji.

środa, 30 listopada 2016

Dwie kadencje krzywdy - tak twierdzi PiS

Na sali plenarnej Sejmu głosuje się wybierając sędziów TK. W różnych terminach – w dwóch minionych kadencjach  też. W tabeli zebraliśmy te wydarzenia.

Data głosowania
Nazwiska kandydatów
Ilość uzyskanych głosów
Wybór
18.12.2007 r..
Andrzej Rzepiński
222 głosy
+
Andrzej Jan Sokala
50 głosów
-
13.06.2008 r
Andrzej Biernat
270 głosów
+
4.03.2010 r
Krystyna Pawłowicz (rekomendacja PiS)
157 głosów
-
6.05.2010 r.
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
415 głosów
+
26.11.2010r.
Stanisław Rymar

203 głosy
+
Piotr Tuleja

348 głosów
+
Marek Tadeusz Zubik

200 głosów
+
Krystyna Pawłowicz (rekomendacja PiS)
140 głosów
-
5.01.2011 r.
Krystyna Pawłowicz (rekomendacja PiS)

149 głosów
-
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
253 głosy
+
27.05.2011 r
Andrzej Wróbel
243 głosy
+
Piotr Łukasz Andrzejewski (rekomendacja PiS)
148 głosów
-
13.07.2012
Leon Kieres
340 głosów
+Krystyna Pawłowicz kandydowała trzykrotnie i nieskutecznie do Trybunału Konstytucyjnego  w trakcie piastowania stanowiska sędziego w Trybunale Stanu (2007-2011). 


W dniu 18.11.2010 r. odbyło się posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w sprawie zaopiniowania kandydatów na sędziów TK

 Aktorzy scenki przytoczonej poniżej ze stenogramu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości:
opanowany, przyjazny i trzymający się reguł Przewodniczący Ryszard Kalisz, kandydatka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz oraz jej reprezentantka poseł Iwona ArentPo prezentacji kandydatury:
Ryszard Kalisz:
-Czy jest pani profesor Pawłowicz?
Iwona Arent:
-Nie ma, ale myślę, że pani Profesor odpowiadała na pytania Komisji, które prawdopodobnie będą tutaj powtórzone.
R. Kalisz:
-Minęło pół roku. Traktujemy tę nieobecność jako nieusprawiedliwioną. Pani Profesor była na dzisiaj zaproszona, a obecność to niezbędny wymóg procedury wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Komisja nie może tego inaczej potraktować.
I. Arent:
-Czy przez pół roku mogą zmienić się poglądy? Nie sądzę. Pamiętamy, że przez kilka godzin przesłuchiwaliśmy kandydata pół roku temu.
R.Kalisz:
-Pamiętam to, ale Komisja jest organem Sejmu.
I. Arent:
-Proszę w takim razie mnie obarczyć odpowiedzialnością za nieobecność i nie karać pani Profesor za to, że jest nieobecna.
R. Kalisz:
-Nie mamy za to żadnej kary, nie o to chodzi. Jest to tylko fakt, który należy stwierdzić.
I Arent:
-Przepraszam za to, w dużej części jest to moja wina. Proszę nie karać za to pani Profesor.

Po pierwszej rundzie odpowiedzi:
R. Kalisz:
-Witam panią profesor Krystynę Pawłowicz.
K. Pawłowicz:
-Chciałam bardzo przeprosić Wysoką Komisję za spóźnienie z przyczyn organizacyjnych niezależnych ode mnie.
Powtórzone zostało pytanie pierwszej rundy o sytuacje kolizji prawa europejskiego i prawa polskiego.
K. Pawłowicz:
-Wydaje mi się, że temat został tu już wyczerpująco przedstawiony. Chcę więc podkreślić tylko, że jest to problem szeroko dyskutowany i budzi najwięcej społecznych emocji….”

Spośród 6 kandydatów w głosowaniu na sali plenarnej Sejmu w dniu 26.11.2010 roku, wymaganą większość bezwzględną uzyskało tylko trzech kandydatów. Stanisław Rymar, Piotr Tuleja i Marek Tadeusz Zubik.

Aby wybrać jeszcze jednego sędziego procedurę należało powtórzyć.

Kandydatami w powtórzonej procedurze były: Krystyna Pawłowicz i Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka
kandydatkę Krystynę Pawłowicz prezentuje poseł Iwona Arent i konkluduje:

„(…)Krystyna Pawłowicz nie była i nie jest członkiem żadnej partii politycznej. Dwukrotnie już kandydowała na to stanowisko. Jest na posiedzeniu i może odpowiedzieć na każde pytanie.”

Dnia 5.01.2011 r. na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego wybrano Małgorzatę Pyziak-Szafnicką (253 głosy), natomiast Krystyna Pawłowicz uzyskała 149 głosów, czyli nie uzyskała wymaganej bezwzględnej większości. Najwyraźniej sejmowa większość uznała, że temperament i cechy osobowości pani Poseł nie predestynują jej do pełnienia funkcji sędziego TK. Co innego jest być wojownikiem partyjnym, co innego bezstronnym sędzią.

PODSUMOWANIE
Nie wierzmy sloganowi o dwu kadencjach krzywdy w obsadzaniu miejsc w Trybunale Konstytucyjnym. Minęło od tamtych głosowań kilka lat. Talenty pani poseł Krystyny Pawłowicz poznajemy niemal każdego dnia.  
wtorek, 29 listopada 2016

Bojkot


ODCINEK 4   Czy bojkot rozpraw ma uzasadnienie?


Jak określona jest data początku kadencji w uchwale sejmowej o powołaniu każdego orzekającego sędziego TK?

Imię i nazwisko sędziego
Data uchwały sejmowej o powołaniu
Data początku kadencji w treści uchwały sejmowej
Prof. Andrzej Rzepliński
18.12.2007 r.
19.12.2007 r.
Prof. Stanisław Biernat
13.06.2008 r. 
26.06.2008 r.
Stanisław Rymar
26.11.2010 r. 
3.12.2010 r. 
Prof. Piotr Tuleja
26.11.2010 r.
3.12.2010 r.
Prof. Marek Zubik
26.11.2010 r.
3.12.2010 r.
Prof. Andrzej Wróbel
27.05.2011 r. 
29.05.2011 r. 
Prof. Leon Kieres
23.07.2012 r. 
23.07.2012 r.
Piotr Pszczółkowski
2.12.2015 r.
3.12.2015 r. 
Julia Przyłębska 
2.12.2015 r.
9.12.2015 r.
Prof. Zbigniew Jędrzejewski
14.04.2016 r. 
28.04.2016 r.
Prof. Krzysztof Ślebzak 
7.11.2015 r. 
7.11.2015 r.
Prof. Andrzej Jakubecki
7.11.2015 r.
7.11.2015 r.
Prof. Roman Hauser
7.11.2015 r.
7.11.2015 r.
Prof. Mariusz Muszyński
2.12.2015 r.
Brak daty w uchwale 
Prof. Lech Morawski
2.12.2015 r.
Brak daty w uchwale
Prof. Henryk Cioch
2.12.2015 r.
Brak daty w uchwale

Dodatkowo szerzej o początku kadencji dwu sędzi:

Prof. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz wybrana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego w dniu 6.05.2010 r. 
W głosowaniu za kandydaturą padło 415 głosów ( tym Jarosław Kaczyński) na 430 głosujących, 2 głosy przeciwne, 12 głosów wstrzymujących się. Pozytywna opinia sejmowej Komisji Sprawiedliwości na temat kandydatki Sławomiry Wronkowskiej Jaśkiewicz  została przyjęta jednomyślnie                                           ( łącznie z głosami klubu PiS). 
Z protokołu Komisji opiniującej kandydaturę wynika, że kadencja poprzedniego sędziego wygasła 2.03.2010 r., ale spośród dwojga zgłoszonych kandydatów jeden w toku postępowania zrezygnował z kandydowania, a posłanka Krystyna Pawłowicz nie uzyskała w głosowaniu plenarnym wystarczającego poparcia. W związku z tym obsada stanowiska uległa opóźnieniu i data objęcia stanowiska nie wynikała z harmonogramu wakatów w TK. Jest to prawdopodobnie powód, dla którego nie umieszczono daty początku kadencji w uchwale powołującej.

Prof. Małgorzata Pyziak-Szafnicka   wybrana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego dnia 5.01.2011 r.
Wakat powstał  3.12.2010 r.
Opóźnienie w obsadzie wakatu powstało, ponieważ w głosowaniu z dnia 26.11.2010 r.  tylko 3 kandydatów (P. Tuleja, S. Rymar i M. Zubik) uzyskało wymaganą większość bezwzględną. Kandydująca Krystyna Pawłowicz  wymaganej większości nie uzyskała. Procedura zgłaszania kandydatów, opiniowania i wyboru na posiedzeniu plenarnym została powtórzona, przy czym kandydowała ponownie Krystyna Pawłowicz oraz Małgorzata Pyziak Szafnicka. Wynik głosowania na posiedzeniu plenarnym przy wymaganej większości bezwzględnej 205 głosów: 
- Małgorzata Pyziak-Szafnicka 253 głosy;
- Krystyna Pawłowicz 149 głosów.

PODSUMOWANIE
Każdy orzekający sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma ściśle określoną datę rozpoczęcia kadencji.  W przypadku sędziów: prof. Henryka Ciocha, prof. Mariusza Muszyńskiego, oraz prof. Lecha Morawskiego nie ma w powołującej ich  uchwale daty rozpoczęcia ich kadencji. Dla obywateli obserwujących prace sędziów Piotra Pszczółkowskiego, Julii Przyłębskiej i prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego jest w tej sytuacji niezrozumiałe, dlaczego ww. sędziowie stosują drastyczną formę odmowy udziału w rozprawach z postulatem natychmiastowego dopuszczenia do orzekania sędziów oczekujących na kolejne wakaty. 

Na marginesie tematu kadencji zauważamy, że ciekawą postacią jest poseł Krystyna Pawłowicz. Trzykrotnie ubiegała się nieskutecznie o stanowisko sędziego TK, brała aktywny udział w pracach komisji rekomendującej kolejnych kandydatów. Będzie to tematem jednego z następnych odcinków naszej serii.

Wybór

Odcinek 2   Jak Sejm VIII kadencji wybierał sędziów Trybunału Konstytucyjnego?


PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI
JULIA PRZYŁĘBSKANiektórzy pewnie pamiętają zawstydzający wieczór i noc 2/3 grudnia 2015 r.
W przeddzień rozprawy TK dotyczącej przepisów o wyborze sędziów, po apelu TK o powstrzymanie się z wyborem o jeden dzień, o godzinie 16.23 Sejm RP wprowadził do porządku obrad dodatkowy punkt  o wyborze sędziów TK.
Wcześniej sejmowa Komisja Sprawiedliwości miała zaopiniować kandydatury - nie było ani jednego pytania, nie było też żadnych wypowiedzi kandydatów.
Głosowanie na sali plenarnej nie było poprzedzone dyskusją. Wbrew wszelkim kanonom pracy parlamentu.
Głosowano oddzielnie na każdego kandydata, ale lista imienna obu głosowań jest jednakowa – 2 posłów niezrzeszonych (Jan Klawiter i Janusz Sanocki), jeden poseł z klubu Kukiz 15 (Rafał Wójcikowski) i cały klub PiS głosowali za wyborem. Jest jednak drobna różnica – w pierwszym z głosowań w klubie PiS jeden poseł wstrzymał się od głosu. Któż to? Piotr Pszczółkowski, adwokat prowadzący kancelarię w Łodzi, zajmujący się m. in. reprezentowaniem Jarosława Kaczyńskiego w postępowaniu dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Nigdy nie pracował jako sędzia. Oboje kandydaci uzyskali wymaganą bezwzględną większość.  

Głosowania zakończyły się o godzinie 19.23. Do północy mało czasu, a roboty wiele. Wygaszenie mandatu posła Pszczółkowskiego, pismo informujące pana Prezydenta o wyborze, analiza prawna kancelarii Prezydenta, czas potrzebny panu Prezydentowi na podjęcie rozważnej decyzji, przygotowanie uroczystości, zawiadomienie osób biorących udział w uroczystości i oto wszyscy zdążyli!
O godzinie 0.30 dnia 3.12.2016 r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się  ślubowanie. 

Ślubowanie Julii Przyłębskiej może odbyć się później – 8 grudnia zwalnia się miejsce w TK po sędzi Teresie Liszcz.


 Prof. ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKIPosiedzenie 17-te sejmowej Komisji Sprawiedliwości w dniu 12.04.2016 r. pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza ma za zadanie wypracować opinię Komisji o kandydacie. Procedura ta ogólnie nosi nazwę przesłuchania. Ale reprezentujący kandydata wnioskodawca oburza się na dociekliwe pytania członków komisji  - „Cóż to za przesłuchanie, kandydat jest przecież profesorem!”. Pada kolejno około 40 różnych pytań. Ku zdumieniu pytających kandydat nie odpowiada na krótkie serie pytań, ani pytań nie notuje.  Na 40 zadanych pytań, kandydat odpowiedział łącznie zaproszeniem posłów na seminaria i wykłady, które prowadzi na uczelniach. Nie usatysfakcjonowało to pytających posłów, czemu trudno się dziwić.
W głosowaniu na sali plenarnej w dniu 14.04.2016 r. padło 227 głosów za tą kandydaturą na 233 głosujących.
Uzasadnione wnioski o reasumpcję głosowania nie zostały uwzględnione przez marszałka Sejmu. Wybór odbył się na krawędzi quorum, przy ewidentnym głosowaniu na dwie ręce (Małgorzata Zwiercan za Kornela Morawieckiego), przy podejrzeniu dalszych nieprawidłowości i braku istotnych taśm monitoringu sali sejmowe mogących te nieprawidłowości pomóc ujawnić.poniedziałek, 28 listopada 2016

L4 w Trybunale Konstytucyjnym


Jaka rozprawa planowana była w Trybunale Konstytucyjnym na 29.11.2016 r. na godzinę 13.00?  Kp4/15  Co to takiego?

W pierwszym dniu urzędowania 8.08.2015 r. prezydent Andrzej Duda skierował do Trybunału wniosek o zbadanie konstytucyjności nowelizacji ustawy z 9.07.2015 r., przedłożonej mu do podpisu. Tego rodzaju wnioski oznaczone są sygnaturą Kp, a ta o kuratorach sądowych oznaczona jest jako Kp4/15 Wiele etapów pracy wykonano. Dołączono do akt sprawy opinie Prokuratora Generalnego z dnia 4.11.2015 r.

Rozprawę końcową zaplanowano na 25 października 2016 r. Ponieważ na rozprawie nie pojawił się przedstawiciel wnioskodawcy czyli Prezydenta, rozprawę odroczono do 29.11.2016 r.

Nadszedł ten dzień, rozprawa powinna odbyć się w pełnym składzie, a sędzią sprawozdawcą miała być sędzia Julia Przyłębska. Na oficjalnej stronie pojawia się komunikat o odwołaniu rozprawy w związku z niedyspozycją zdrowotną sędziego-sprawozdawcy.

Natychmiast przypomina mi się dzień 7.11.2016 r. Wtedy sędziowie z rekomendacji PiS – Piotr Pszczółkowski i Julia Przyłębska odmówili wejścia na salę rozpraw, jeśli nie zostaną dopuszczeni do orzekania wybrani na zajęte miejsca sędziowie H.Cioch, L. Morawski i M. Muszyński. Sędzia P. Pszczółkowski dostarczył po fakcie według doniesień prasowych zwolnienie lekarskie.

PILNIE POTRZEBNY RATUNEK DLA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO.

Ale na horyzoncie tylko jesienno-zimowa aura, kombinacje w ławach poselskich.
A co na uzdrowienie? Zgadliście!
Nowa - zupełnie nowa – już chyba czwarta - ustawa o Trybunale Konstytucyjnym. Jutro na sali plenarnej. Wyroki o niekonstytucyjności  dotychczasowych ustaw o TK czekają na wydrukowanie.

Obserwatorium Trybunalskie

niedziela, 27 listopada 2016

Wersja hard - dorobek sędzi Julii Przyłębskiej

Odcinek 3 : 11 miesięcy pracy w Trybunale Konstytucyjnym

JULIA PRZYŁĘBSKA

1. Jak przebiegała w Sejmie procedura wyboru Julii Przyłębskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
W przeddzień rozprawy TK, dotyczącej przepisów o wyborze sędziów, po apelu TK o powstrzymanie się z wyborem o jeden dzień,  o godzinie 16.23 Sejm RP wprowadził do porządku obrad punkt o wyborze sędziów TK.
Wcześniej sejmowa Komisja Sprawiedliwości miała zaopiniować kandydatury - nie było ani jednego pytania, nie było odpowiedzi kandydatów.
Głosowanie na sali plenarnej nie było poprzedzone dyskusją.

W głosowaniu padły 234 głosy za tą kandydaturą,
w tym (kolejno: liczba głosów za/liczba głosujących/liczba członków klubu)
               PiS 231/231/232;         PO 0/124/137;      Kukiz15     1/9/41  (Rafał Wójcikowski)
Nowoczesna 0/25/28 ;               PSL 0/15/16;          Niezrzesz.  2/3/3    (Jan Klawiter, Janusz Sanocki)

Głosowanie zakończono 2.12.2015 r. o godzinie 19.26 wieczorem.

2. Ślubowanie zostało przyjęte w dniu 8.12.2015 r. po upływie kadencji sędzi Teresy Liszcz.

3. Dorobek sędzi Julii Przyłębskiej w dokumentach końcowych prac TK.

Ogółem 37 spraw, w tym  przewodniczyła 5 rozprawom. Sędzia złożyła zdanie odrębne 33 razy.

Moje refleksje po przeczytaniu materiałów dostępnych dla każdego obywatela na internetowej stronie TK, oraz na oficjalnej stronie Sejmu.

Wyborowi towarzyszy konflikt, brak debaty i lekceważenie wymogów staranności.

Zdania odrębne składane  od 9.03.2016 r. do 11.08.2016 r. sprowadzają się do negowania wyroku TK o niekonstytucyjności noweli z 22.12.2015 r. Zdania odrębne po 11.08.2016 r. negują wyrok TK na temat ustawy z 22.07.2016 r. W dwu przypadkach publicystyka - cytat z Beaty Szydło zdumiewający (załącznik poniżej).

Cytat z prezesa A. Rzeplińskiego i rozmiar zdania odrębnego z 11.08 2016 r. zaskakujące. Posłużenie się przykładem Z. Ziobry,
który nie złożył  swojego stanowiska na rozprawie w dniu 9.03.2016 r. -       
 w toku rozprawy z 11.08.2016 r.  karkołomny. 

Sędziowie wydają wyrok kolegialnie. Wyobraźmy sobie wyrok w sądzie powszechnym, gdzie któryś z sędziów zgłosił zdanie odrębne. Czy ten sędzia ciągle będzie kontestował ten wyrok?
Czy ten wyrok nie może być wykonany, bo nie był orzeczony jednomyślnie?
Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji.

ZAŁĄCZNIK – zestawienie spraw, w których sędzia Julia Przyłębska była w składzie orzekającym.

Sprawa
data
Notka moja o treści zdania odrębnego – tezy.
K47/15
14.01.2016
Obowiązuje nowela z 22.12.2015, więc pełny skład to co najmniej 13 sędziów
K47/15
9.03.2016
j.w. oraz … kolejność rozpatrywania wg wpływu, nie dochowane terminy. Długi wywód o statusie sędziów 3+3
P8/15
25.05.2016
Obowiązuje nowela 22.12.2016, bo przecież orzeczenie z 9.03.2016 r. nie wydrukowane!  - więc skład nieodpowiedni – 7 sędziów  powinno być a nie 5.
K47/13
25.05.2016
……j.w…..skład należny co najmniej 13.
Kp2/15
25.05.2016
j.w.
Kp5/15
25.05.2016
j.w.
K22/14
31.05.2016
j.w.
U3/15
31.05.2016
j.w. …bez podanej konkretnej liczby sędziów
P62/14
8.06.2016
j.w. …powinno być w składzie 7 sędziów
K3/14
8.06.2016
j.w. …w pełnym składzie sędziów.
K11/13
8.06.2016
j.w…..skład należny co najmniej 13
K22/15
8.06.2016
j.w…..skład należny co najmniej 13
P71/15
14.06.2016
j.w. …w składzie 7 sędziów
Sk18/14
14.06.2016
j.w. …w składzie 7 sędziów
SK2/15
21.06.2016
j.w. …w składzie 7 sędziów, a nie 5
w końcówce tekstu p.5.6.7.8 – publicystyka. Cytat w zdaniu odrębnym: „W takim właśnie tonie wypowiedziała się premier Beata Szydło na konferencji prasowej 21 marca 2016 r.: „Nie mogę publikować czegoś, co nie jest orzeczeniem”.
P70/15
22.06.2016
Jak poprzednio …w składzie 7 sędziów
K48/14
29.06.2016
j.w.…..skład należny co najmniej 13.
SK26/15
29.06.2016
j.w. …w składzie 7 sędziów
SK27/15
6.07.2016
j.w. …w składzie 7 sędziów
K21/16
6.07.2016
j.w.…..skład należny co najmniej 13.
SK5/15
12.07.2016
j.w. …w składzie 7 sędziów
K28/15
12.07.2016
j.w. …w pełnym składzie
Kp3/15
19.07.2016
j.w.…..skład należny co najmniej 13.
P112/15
19.07.2016
j.w. …w składzie 7 sędziów
K48/13
19.07.2016
j.w.…..skład należny co najmniej 13. Nieco szerzej ostatni punkt.
K18/15
27.07.2016
j.w. bez poszerzenia; pełny skład
Tw4/13
19.07.2016
j.w. …w pełnym składzie
SK40/15
27.07.2016
j.w. …w składzie 7 sędziów
K39/16
11.08.2016
-dalej obowiązuje nowela 22.12.2015, a nie była respekt. przy składzie;
-niedotrzymane terminy stanowisk wg 22.12.2015 r. 
wspomniany Ziobro z dnia 9.03.2016 r., kiedy to nie przedstawił stanowiska.
-tryb niejawny nieuprawniony i tu cytat z prezesa A. Rzeplińskiego na temat jawności i społeczeństwa obywatelskiego;
-niewłaściwie podpisany wniosek RPO
K43/16
15.09.2016
-skład pełny to 15 sędziów a minimum 11, tyle że nieuprawnione zaniżenie;
-wymienieni po nazwisku H. Cioch,  L. Morawski, M. Muszyński
-wyrok o niekonstytucyjności ust.22.07.2016 przecież nie wydrukowany!
K28/16
5.10.2016
j.w.
K21/15
12.10.2016
j.w.
K24/15
11.10.2016
-ustawa z 22.07.2016 r. wymaga zwłoki 6 miesięcy
-nie zachowano kolejności wpływu
-wyrok o niekonstytucyjności  ustawy z 22.07.2016 r.  nie wydrukowany przecież.
K44/16
7.11.2016
Odmowa udziału w rozprawie.